Esperanto-rörelsen

Nedan kan du läsa om några exempel från den rörelse som finns i esperanto-världen. På esperanto använder man ofta begreppet la movado (rörelsen) i detta sammanhang.

I häftet Upptäck esperanto finns mer information om "la movado" samt en hel del bilder.

Återkommande träffar

 • Universala Kongreso (UK): Den största årliga esperanto-kongressen. Universala Kongreso är en kongress med varierande programpunkter, huvudsakligen föreläsningar och möten, men också konserter, teater, utflykter, dans osv. Vanligtvis deltar mellan 1 000 – 3 000 människor från cirka 50 länder. Varje år är kongressen i ett nytt land.

 • Internacia Junulara Kongreso (IJK): Ett mycket bra arrangemang för en ung (15-35 år) esperantointresserad. Tack vare den informella och livliga stämningen är det lätt att hitta nya vänner från olika länder och lära känna den internationella ungdomsrörelsen. Deltagare kommer ofta från ett trettiotal länder och brukar uppgå till några hundra. Varje år är IJK i ett nytt land.

 • Kultura Esperanto-Festivalo (KEF): En festival med ett brett kulturellt program för olika åldrar. Musikerna och artisterna kommer huvudsakligen från Europa, men även från andra länder. På eftermiddagarna och kvällarna är det oftast teater, föreläsningar, diskussioner och konserter med esperanto-band. På natten dans, pub och "gufujo" (ett lungt kafé). Festivalen äger rum med jämna mellanrum i norra Europa

 • Renkontiĝo de Esperanto-Familioj (REF): En träff för familjer som använder esperanto som ett av sina språk. Barn, ungdomar och föräldrar umgås, spelar spel, pysslar, leker, gör utflyckter m.m. under ca 10 dagar. Varje år är REF i ett nytt land.

Internationella organisationer

 • Universala Esperanto-Asocio (UEA): UEA grundades 1908 och är idag den största internationella organisationen för esperantotalare med medlemmar i ca 120 länder. UEA verkar inte bara för att sprida esperanto, utan också för att väcka diskussion om språkproblem och för att fästa uppmärksamhet vid behovet av jämlikhet mellan språken. Se mer på uea.org

 • Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO): TEJO är en internationell ideell ungdomsorganisation som grundades 1938. Den arbetar för att främja fred och mellankulturell förståelse bland ungdomar världen runt genom esperanto. TEJO arbetar med ungdomens nuvarande frågor och problem, i synnerhet på det språkliga och kulturella området. Från sitt huvudkontor i Nederländerna samordnar den arbetet i mer än 40 landssektioner, och medlemmarna i mer än 80 länder. Se mer på tejo.org

 • Internacia Ligo de Esperantaj Instruistoj (ILEI): ILEI är det främsta forumet för lärare och utbildningspersonal på esperanto. ILEI har sektioner i mer än 30 länder och medlemmar i mer än 45. Organisationen arbetar bland annat med att undervisa i esperanto på skolor och universitet. Den organiserar också examina som prövar språkliga och kulturella kunskaper om esperanto. Hemsida: ilei.org

 • Esperantic Study Foundation (ESF): ESF stödjer forskning och undervisning kring esperanto och angränsande områden inom ramen för mellanspråklig kommunikation, i synnerhet i samband med högre utbildning i Nordamerika. Den viktigaste frågan för ESF är: "Är det möjligt med en värld där många språk, stora och små, kan samexistera relativt jämlikt och där global kommunikation är tillgänglig för både fattiga och rika?". Hemsida: esperantic.org

Esperanto i Sverige

 • Svenska Esperanto-Förbundet (SEF): SEF har medlemmar runt om i landet, och är anslutet till Universala Esperanto-Asocio (UEA). Lokala esperanto-grupper finns i vissa städer. Hemsida med mer information: esperanto.se

 • Böcker om esperanto: Vill du läsa mer om hur esperanto växte fram och rörelsen kring språket rekommenderar vi varmt den lilla trevliga boken Doktor Zamenhof och det internationella språket av Leif Nordenstorm. Läroböcker, ordböcker m.m. finns i olika format och stilar. Se mer på Esperantoförlaget

 • Esperanto-Gården: I Lesjöfors i Värmland finns en gård som används för olika esperanto-träffar och kurser. Hemsida: esperantogarden.se

Musik, böcker och annan kultur

Det finns böcker, filmer, dikter, romaner, noveller, tidskrifter, teaterpjäser, kabaréer, sånger, rock, pop, rap osv på esperanto. Det finns alltså kultur på esperanto, men den är alls inte lika stor som i de nationella språken.

Nästa steg

Nästa sida handlar om en möjlig framtida modell för internationell kommunikation.