Saluton! / Hej!

Esperanto är ett språk för ALLA som vill lära sig det. Språket är konstruerat, men känns ändå naturligt att tala och skriva.

I de flesta länder på jorden finns människor som tycker om att använda esperanto. Dessa är vanligtvis intresserade av olika kulturer och språk.

Amika lingvo betyder "ett vänligt språk" eller "ett språk för vänner". Båda betydelser är passande eftersom det är relativt lätt att:

  • lära sig esperantos grunder och komma igång med språket
  • få nya vänner från olika länder som gillar att använda esperanto

Här kan du börja lära dig esperanto och läsa om olika aspekter av språket.

Bonvenon! / Välkommen!
La teamo
Esperantos grundare

Basen för esperanto skapades av L.L. Zamenhof under 1880-talet, med en inre idé om vänskap över gränser.


Ett levande språk idag

Esperanto används av entuiaster världen över på olika träffar, på internet och i en del familjer.

Några ord på esperanto

Ordövning

Prova följande:

  1. Tänk efter om du kan ordet som visas
  2. Klick på ordet för att själv kontrollera
  3. Välj passande "nivå-knapp"

När du gått igenom alla orden kan du köra igen med de ord du inte redan kunde.

Det går även att byta språkriktning genom att klicka på knappen nedan.


Nästa steg

Esperanto har en “vänlig” struktur som underlättar dess inlärning. Här kan du ta dina första esperanto-steg! Forsätt gärna med någon av följande sidor: