Lektion 4

Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas.

Ordspråket ovan betyder ungefär: Stor är världen, men skydd ger den inte.

I denna lektion ska vi bekanta oss med världen - la mondo.

1. Enkonduko (Inledning)

Nya ord i lektionen är bl.a. följande:

 • mapo = karta
 • ekzistas = existerar
 • kaj = och
 • ankaŭ = också, även
 • alivorte = med andra ord
 • de = för att visa ägande, som engelskans of
 • en = i
 • la plej granda = den/det största
 • tamen = dock

2. Novaj frazoj (Nya meningar)

Jen mapo de la mondo. Alivorte mondomapo.     

En la mondo ekzistas diversaj mondopartoj, ekzemple:
Afriko, Azio, Eŭropo, Oceanio, Suda Ameriko kaj Norda Ameriko.
La plej granda lando de la mondo estas Rusio.

Jen mapo de Afriko.     

 • Afriko estas mondoparto.
 • Afriko estas ankaŭ kontinento.
 • La plej varma kontinento de la mondo estas Afriko.
 • En Afriko ekzistas kvindek kvin (55) landoj.

Jen mapo de Azio.     

 • Azio estas la plej granda mondoparto.
 • En Azio ekzistas multaj tre grandaj landoj.
 • Tre grandaj landoj en Azio estas ekzemple Ĉinio, Rusio kaj Barato (alivorte Hindio).
 • La plej granda lando en Azio estas Ĉinio.
 • Tamen, la plej granda lando en la mondo estas Rusio. (Rusio estas azia kaj eŭropa lando.)
 • Pekino (alivorte Bejĝing) estas la ĉefurbo de Ĉinio.

Jen mapo de Eŭropo.     

 • La plej granda urbo en Eŭropo estas Moskvo.
 • Moskvo estas la ĉefurbo de Rusio.
 • Francio estas la plej granda lando en la Eŭropa Unio (EU).
 • La ĉefurbo de Francio estas Parizo.
 • Malto estas la plej malgranda lando en EU.

Jen mapo de Ameriko.     

 • Usono (USA) estas granda lando en Norda Ameriko.
 • Tamen Kanado estas la plej granda lando de Ameriko.
 • Brazilo estas la plej granda lando de Suda Ameriko.
 • Ameriko konsistas el Norda Ameriko, Meza Ameriko kaj Suda Ameriko.
 • La angla estas la plej granda lingvo en Norda Ameriko.
 • La hispana kaj la portugala estas la plej grandaj lingvoj en Suda Ameriko.
 • Esperanto ne estas la plej malgranda lingvo en Ameriko.

3. Elektu ĝustan bildon (Välj rätt bild)

La plej varma mondoparto.

La plej granda urbo de Eŭropo.

La plej granda mondoparto.

4. Elektu ĝustan frazon (Välj rätt mening)

5. Respondu demandojn (Svara på frågor)

Ĉu Tanzanio estas afrika lando?

Ĉu Japanio estas azia lando?

Ĉu Berlino estas la plej malgranda urbo de Eŭropo?

Ĉu la angla lingvo estas la plej granda lingvo en Suda Ameriko?

6. Kreu frazojn (Skapa meningar)

Afriko est...

Bone! / Bra!

Vaŝingtono est...

Bone! / Bra!

Esperanto est...

Bone! / Bra!

Malto est...

Bone! / Bra!

7. Fino (Avslutning)

Redan i de första lektionerna har du lärt dig att förstå och själv sätta ihop rätt avancerade meningar!

 

LEKTION 5
ALLA LEKTIONER: 1 2 3 4 5 6 7 8