Lektion 1

Komenco bona, laboro duona!

Ett ordspråk som ordagrant kan översättas till: Start bra, arbete halva. Betydelsen är att om starten blir bra så har man kommit långt. Låt oss hoppas på "komenco bona". :-)

1. Enkonduko (Inledning)

I denna lektion används ordet jen, det betyder ungefär “se här”.

  • Jen banano = Se här, en banan
  • Jen tri fruktoj = Se här, tre frukter

Även ordet estas finns i lektionen, vilket betyder “är”.

Andra ord som dyker upp i lektionen är kaj som betyder “och” samt supre som betyder “ovan”.

I en av övningarna finns ja/nej-frågor. Sådana skapas med ordet ĉu i esperanto.

  • Banano estas frukto = Banan är en frukt. (Ett påstående.)
  • Ĉu banano estas frukto? = Är banan en frukt? (En fråga.)

Alltså:

  • jen = se här
  • estas = är
  • kaj = och
  • supre = ovan
  • ĉu = ett ord för att bl.a. skapa en ja/nej-fråga

Andra ord får du försöka lista ut vad de betyder utan översättning. Detta kallas direktmetoden - den går ut på att man lär sig bättre om man får klura ut vissa saker själv i sin lärprocess.

2. Novaj frazoj (Nya meningar)

Jen banano:     

Banano estas frukto.
La banano supre estas bruna.

Jen du bananoj:     

La bananoj supre estas flavaj.

Jen pomo:     

Pomo estas frukto.
La pomo supre estas ruĝa.

Jen oranĝo:     

Oranĝo estas frukto.
La oranĝo supre estas oranĝkolora.

Jen du pomoj:     

La pomoj supre estas ruĝa respektive verda. Unu pomo estas ruĝa, la alia pomo estas verda.

Jen tri fruktoj:     

La flava frukto estas banano.
La verda frukto estas pomo.
La oranĝkolora frukto estas oranĝo.

3. Elektu ĝustan bildon (Välj rätt bild)

Ruĝa frukto

Banano kaj pomo

Flava kaj ruĝa fruktoj

4. Elektu ĝustan frazon (Välj rätt mening)

5. Respondu demandojn (Svara på frågor)

Ĉu la pomo supre estas ruĝa?

Ĉu la frukto supre estas flava oranĝo?

Ĉu la frukto supre estas bruna banano?

Ĉu la fruktoj supre estas pomo kaj oranĝo?

6. Kreu frazojn (Skapa meningar)

Oranĝo est...

Bone! / Bra!

La frukto supre est...

Bone! / Bra!

La frukto supre est...

Bone! / Bra!

La fruktoj supre est...

Bone! / Bra!

La fruktoj supre est...

Bone! / Bra!

7. Fino (Avslutning)

Med hjälp av tre frukter har vi nu gått igenom en hel del!

Förstår du vad ändelserna -o, -a och -j används för?
Om du är osäkert, titta under Språkintro / Grammatik.

 

LEKTION 2
ALLA LEKTIONER: 1 2 3 4 5 6 7 8