Alfabetet

Alfabetet i esperanto består alltså av 28 bokstäver. Lyssna gärna på de korta ljudinspelningarna nedan för att få en uppfattning av uttalet av dem. Rösten läser orden extra långsamt och tydligt.

A a

Uttalas som “a” i alla.

Amo = Kärlek

Mi amas vin.

(Jag älskar dig.)

B b

Uttalas som “b” i bord.

Banano = Banan

Banano estas frukto.

(En banan är en frukt.)

C c

Uttalas som “ts” i vitsar.

Citronoj = Citroner

Citronoj gustas acide.

(Citroner smakar surt.)

Ĉ ĉ

Uttalas som “tsch” i kitsch.

Ĉevaloj = Hästar

Ĉevalo postkuras ĉevalidon.

(En häst springer efter ett föl.)

D d

Uttalas som “d” i datum.

Domo = Hus

Mia domo havas kvar ĉambrojn.

(Mitt hus har fyra rum.)

E e

Uttalas som “e” i enbär eller som i elda.

Uttalet av “e” kan alltså variera något beroende på sammanhanget.

Elefanto = Elefant

Elefanto estas granda besto.

(Elefant är ett stort djur.)

F f

Uttalas som “f” i fusk.

Flago = Flagga

La flago de Esperanto estas verda kaj blanka.

(Esperantos flagga är grön och vit.)

G g

Uttalas som “g” i golv.

Glaso = Glas

Glaso duon-plena aŭ duon-malplena...

(Ett glas halvfullt eller halvtomt...)

Ĝ ĝ

Uttalas som ett hårt dj-ljud, som “g” i engelskans gentlemen.

Ĝemeloj = Tvillingar

Ĝemeloj ofte similas unu la alian.

(Tvillingar liknar ofta varandra.)

H h

Uttalas som “h” i höst.

Hundo = Hund

Hundo kutime havas voston.

(En hund har vanligtvis svans.)

Ĥ ĥ

Denna bokstav förekommer sällan. Uttalas som “ch” i Bach.

Ĥoro = Kör

Estas ĥaoso en la ĥoro.

(Det är kaos i kören.)

Men det är vanligare att man skulle säga:
Estas kaoso en la koruso.

I i

Uttalas som “i” i is eller iller.

Uttalet av “i” kan alltså variera något beroende på sammanhanget.

Infano = Barn

La infano sidas trankvile.

(Barnet sitter lugnt.)

J j

Uttalas som “j” i jag.

Jako = Jacka

Jako rozkolora.

(En rosa jacka.)

Ĵ ĵ

Uttalas som “j” i franskans jour.

Ĵurnalo = Dagstidning

Malofte mi legas ĵurnalon.

(Sällan läser jag en dagstidning.)

K k

Uttalas som “k” i kalla.

Kato = Katt

Katoj ŝatas ĉasi.

(Katter tycker om att jaga.)

L l

Uttalas som “l” i leva.

Libro = Bok

Lea legas luksan libron.

(Lea läser en lyxig bok.)

M m

Uttalas som “m” i mamma.

Mapo = Karta

Muso formanĝis la mapon.

(En mus har ätit upp kartan.)

N n

Uttalas som “n” i natt.

Necesejo = Toalett

Kelkfoje necesas uzi necesejon.

(Ibland är det nödvändigt att använda en toalett.)

O o

Uttalas som “å” i ål eller åska.

Uttalet av “o” kan alltså variera något beroende på sammanhanget.

Okulvitroj = Glasögon

Miaj okuloj vidas pli bone per okulvitroj.

(Mina ögon ser bättre med hjälp av glasögon.)

P p

Uttalas som “p” i pappa.

Pano = Bröd

Akvo kaj pano servas al sano.

(Vatten och bröd tjänar hälsan.)

R r

Uttalas som “r” i ratt.

Rado = Hjul

Ronda rado.

(Ett runt hjul.)

S s

Uttalas som “s” i salt.

Suno = Sol

Brilu kiel suno kiam eblas.

(Lys som en sol när det är möjligt.)

Ŝ ŝ

Uttalas som “sh” i engelskans shell.

Ŝuo = Sko

La malriĉa viro havas malnovajn ŝuojn.

(Den fattige mannen har gamla skor.)

T t

Uttalas som “t” i tur.

Tablo = Bord

Sur la tablo estas nenio.

(På bordet finns ingenting.)

U u

Uttalas som “o” i otur eller bonde.

Urbo = Stad

Multaj homoj loĝas en urbego.

(Många människor bor i en storstad.)

Ŭ ŭ

Uttalas som “u” i aula. Denna bokstav kommer efter a eller e och bildar en diftong.

Eŭropo = Europa

Eŭropo estas tre multlingva mondoparto.

(Europa är en mycket mångspråkig världsdel.)

V v

Uttalas som “v” i villa.

Violono = Fiol

Bedaŭrinde mi ne povas ludi violonon.

(Tyvärr kan jag inte spela fiol.)

Z z

Uttalas som “z” i engelskans zone.

Zebro = Zebra

Zebroj ne zorgas.

(Zebror bekymrar sig inte.)

Glosor

Nedan kan du öva på glosor:

  1. Tänk efter om du kan ordet som visas
  2. Klick på ordet för att själv kontrollera
  3. Välj passande "nivå-knapp"

När du gått igenom alla orden kan du köra igen med de ord du inte redan kunde.

Det går även att byta språkriktning genom att klicka på knappen nedan.


Nästa steg

Nu har du förhoppningsvis fått en känsla för esperanto-bokstävernas ljud och lärt dig några nya ord.

På nästa sida ges en genomgång av grunderna i esperantos grammatik. Även den är en lång sida.

Fortojn al vi! / Krafter till dig! :-)