Vanliga fraser

Här kan du lära dig några vanliga fraser på esperanto:

Saluton! = Hej!
Ĝis! = Tills!
Ĝis revido! = Vi ses!
Bonan matenon! = God morgon!
Bonan tagon! = God dag!
Bonan vesperon! = God kväll!
Dankon! = Tack!
Nedankinde! = Inget att tacka för!
Bonvolu! = Varsågod!
Kiel vi nomiĝas? = Vad heter du?
Mi nomiĝas ... = Jag heter ...
Kio estas via nomo? = Vad heter du?
Mia nomo estas ... = Jag heter ...
Kiel vi fartas? = Hur mår du?
Mi fartas bone. = Jag har det bra.
Mi fartas tre bone. = Jag mår mycket bra.
Mi fartas malbone. = Jag mår inte bra.
Ĉu vi estas studento? = Är du student?
Ĉu vi laboras? = Arbetar du?
Pri kio vi laboras? = Vad jobbar du med?
Jes = Ja
Ne = Nej
Ĉu vi havas hobion / ŝatokupon? = Har du en hobby?
Ĉu vi ŝatas pentri? = Gillar du att måla?
Ĉu vi ŝatas naĝi? = Gillar du att simma?
Ĉu vi ŝatas ĉokoladon? = Gillar du choklad?

Testa dina kunskaper

Välj en språkriktning innan du börjar testa.
Klicka på kortet för att se översättningen om du inte vet ordet.
Klicka på en knapp för att välja din kunskapsnivå.

Nästa steg

Ovan har du sett några vanligt förekommande meningar. På nästa sida kan du se exempelmeningar med vanliga ord i esperanto.