Kurs - Jen Nia Mondo 1

Med tillstånd av Esperanto Association of Britain kan vi presentera en klassisk esperanto-kurs från 70-talet vid namn Jen Nia Mondo (översättning: Se här Vår Värld).

Till varje lektion finns två ljudfiler, en som ger förklaringar på engelska till lektionen och en ljudfil med en dialog på esperanto.

Varje lektion består av följande delar:

  • Enkonduko (Inledning)
  • Vortoj (Ord)
  • Vorttesto (Ordtest)
  • Dialogo (Dialog)
  • Komentoj (Kommentarer)
  • Ekzercu vin! (Öva dig!)
  • Traduku (Översätt)

Sukceson! / Lycka till!

LEKTION 1
ALLA LEKTIONER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12